Kunnskap & Innovasjon

Sommeren 2015 begynte arbeidet for å tydeliggjøre hva Norlandia Barnehagene skal ha til felles. Hva er Norlandia Barnehagene sin identitet? Hvordan vil det skille oss fra andre barnehager? Svaret ble det vi i Norlandia nå kjenner som Kunnskap & innovasjon. Det er blitt en arbeidsmetode og en tilnærming som er unik for Norlandia.

Vi er opptatt av å bidra til at barn som går i våre barnehager skal bli mer nysgjerrige, mer utforskende, og mer idéskapende. Slagordet «La oppdagelsene begynne!» har blitt valgt for Kunnskap & innovasjon. Dette identitetsarbeidet er en del av Norlandias kvalitetsutvikling. Kunnskap & innovasjon er en av måtene vi utvikler pedagogisk kvalitet. Initiativet bygger på anerkjent pedagogisk forskning og ved å fokusere på Kunnskap & innovasjon vil Norlandia realisere sin pedagogiske visjon «- med livslang lyst til lek og læring».

Pedagogene i den norske planleggingsgruppen gjorde en grundig gjennomgang av forskningslitteraturen. Resultatet ble fire prioriterte områder som i sum utgjør Kunnskap & innovasjon:

  1. Trygg tilknytning
  2. Barns medvirkning
  3. Lek = læring
  4. Sammenheng realfag og estetikk.

Innholdet ble utviklet i løpet av 2015 og 2016 med workshops i Norge, Sverige og Finland. Planleggingsgrupper av ansatte i barnehagene fra hele landet i både Norge og Sverige fortsatte å bygge på temaet, utdype det pedagogiske innholdet og planlegge for kickoff samlinger.

For at et barn skal kunne ta til seg ny kunnskap, utforske, undre seg og tenke kreativt er det en forutsetning at barnet opplever at det er trygt. Derfor vil vi i Onkel Tomms Hytte starte på dette punktet- Forskning viser at trygge barn henvender seg til de voksne for trøst og beskyttelse når de er lei seg eller trenger trøst. Utrygge barn bruker sin energi til å tilpasse seg omsorgspersonen, og viser gjerne en annen følelse utad enn hva den føler inad. F. eks den viser sinne når den egentlig er redd eller lei seg. For oss i Onkel Tomms Hytte er vi svært opptatt av å ha en god relasjon til alle barn. Dette betyr at vi opptatt av "Null mobing i barnehagen vår". Vi bruker god tid på relasjoner, både voksen-barn, barn-barn og voksen-voksen relasjonen.

Alle Norlandiabarnehager har en Ambassadør for Kunnskap & Innovasjon som skal være en pådriver og sikre at barnehagen er i en kontinuerlig utvikling, som vi pålegges i barnehagens Rammeplan.

Ambassadøren skal òg sikre at personalet reflekterer over egen praksis knyttet til Kunnskap & Innovasjon. Vår Ambassadør er Jørgen, som jobber på Vidsyn.

I uke 5, hvert år, gjennomfører Norlandiabarnehagene QUEST. Årets tema er SCIENCE, med Leonardo Da Vinci i fokus.

Målet med Kunnskap & Innovasjon er å skape undrende, nysgjerrige og engasjerte barn.

Gjennom året har vi satt følgende tiltak i møte med SCIENCE:

  • Gjennomføre ukentlige eksprimenter med hele eller deler av barnegruppa
  • Undre oss i det daglige
  • Dokumentere eksprimenter og forsøk som en støtte inn i undring med barn