MedMedSmak

Gode måltider i et trivelig miljø gir barna en følelse av trygghet og samhold. Dette skal bidra til at barna får mulighet til å tilegne seg gode vaner og få en grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse. Gode vaner fra barnehagen, varer livet ut! Barns medvirkning

Mat med smak er navnet på vårt måltidskonsept for barnehagene i Norlandia. Vi har fokus på gode og sunne råvarer, og det er viktig at måltidet er en arena for både læring, utvikling og samhold. 

Vi i Onkel Tomms Hytte tilbyr fullkost to dager i uken, mandag og fredag. Vi serverer også frukt og grønnsker hver dag. På turdager lager og serverer vi gjerne litt ekstra kos rundt bålet.

_____________________________________________________________________________________

 

Barns medvirkning

Vi har fokus på barns medvirkning i måltidene. Barna er med på å dekke bord, ordne i stand til måltidene og rydder i etterkant. Barna er også med på å tilberede smøremåltidene og varmmåltidene. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få en grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.

Måltid som arena for læring og utvikling

Måltidene skjer i en hyggelig atmosfære og er en arena for samhandling og fellesskap, hvor ansatte er viktige rollemodeller. Ved bordet kan man snakke om mat og kosthold i en naturlig sammenheng. Dette bidrar til utviklingen av barns kunnskap om mat. Rammeplanen viser også til at barnehagen skal bidra til at barna utvikler en grunnleggende forståelse for hvordan vi kan ta vare på egen helse.

Måltidene er også en arena for utvikling av sosialkompetanse. Inkluderende felleskap rundt matbordet er en av flere veier mot danning og at barna skal bli verdensmedborgere.

Vi bygger vårt mattilbud på næringsmiddellovgivningen og myndighetenes retningslinjer for mat og måltider i barnehage.

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/retningslinjer-for-mat-og-måltider-i-barnehagen

Tilrettelegging

Vi tilrettelegger for barn med spesielle behov og tar hensyn til allergier og intoleranser.