Aktiviteter

Vi er en aktiv barnehage. Ulike aktiviteter som står på planen hos oss er: Tennis, Basis, Langrenn, Slalåm, Kano, Tur, Bål- og spikkelapp og Naturvakter.

Vi bruker naturen aktivt i vårt pedagogiske arbeid. Vi forsker på de små og store organismene, telle steiner eller kongler, male med det vi finner eller lage bokstaver i gjørma. Alt som kan gjøres inne, kan også gjøres ute. Vi liker å lage mat ute, og bål er ofte et fast innslag på tur. Vi smaker på det naturen kan by oss. I OTH har vi også fokus på å tilegne oss ulike teknikker og ferdigheter gjennom spikking, saging, snekring og håndtering av bål.

På høsten reiser vi ned til Heming for å ha basis og tennis, og etter jul når snøen har ankommet har vi slalåmundervisning to dager i uka. De minste er på langrennskurs en dag i uka, mens de eldre drar ut på langrennstur samme dag. Ellers om vinteren er akebrettene og skiene flittig i bruk. Når solen titter frem igjen om våren drar vi ned igjen til Heming for å ha turn og tennis.

Gruppedag: For å bli kjent på tvers av hyttene og gi utfordringer tilpasset barnas nivå har vi valg tå ha aldersinndelte grupper. De minste er kalt rekrutter, de mellomste heffalomper og de eldste førskoler. En dag i uken har vi gruppedag. Deler av tiden bruker vi på tennis og basis, mens resten av tiden av vi opplegg i barnehagen.

Tennis: En dag i uka reiser vi ned med 5 åringene for å spille tennis. Da har vi egne instruktører fra Heming IL som følger opplegget til tennisskolen (se tennisskolen.no). På våren er også 4-åringene med på dette opplegget. Det er stort fokus på lek og læring gjennom lek. De lærer seg grunnslagene, samt noen regler som gjelder for spillet, samt mye annet. Det å lytte til beskjeder gitt av voksen, følge instruksjoner, selvstendighetstrening i garderoben (av- og påkledning og ta vare på tingene sine), grovmotorikk, koordinasjon og utholdenhet.

Basis: Alle barna har basis i løpet av høsten og våren. Vi er selv instruktører og lager opplegg tilpasset turnhallen på Heming. Vi har hinderløyper med og uten lavamonster, løpebane med hopp i skumgrop, trampoline, sangleker, stafetter ol.

Slalåm: To dager i uka står vi på slalåm i Tommkleiva. Totalt 4 timer, to timer tirsdag & to timer torsdag. Da har vi bakken helt for oss selv. Vi ansatte er instruktører, samt at vi har en ekstern instruktør som bistår oss med skiglede, og teknikktrening. I tillegg har vi med foreldrevakter som hjelper oss. Foreldrenevaktene blir tildelt en gruppe med ca 4 barn. Ila en sesong har foreldrene 2-3 foreldrevakter. Fokuset vårt er lek med ski på beina. Vi skal ha det gøy disse dagene, men også lære noe. Eksempel på øvelser er:

  • Hermegåsa
  • Kjøre med ertepose på hodet, låret, kaste og ta i mot og kaste til hverandre
  • Kjøre på en ski
  • Holde i hendene
  • Kjøre i slangerekke

Langrenn: Rekruttene & Heffalompene er med på skiskolen i regi av Oslo Vinterpark. Der lærer de basisferdigheter på langrenn. Førskolebarna tar vi med på langrennstur en dag i uka. Da lager vi hopp, kuler og staup eller slalåmløype som barna kan leke i. Ellers i uken står skiene fremme til fritt bruk i nærområdet. Barnehagen har ski til alle barna på hver hytte.

Aking og Snowboard: Barnehagen har også akebrett, rumpeakebrett og snowboard som barna får leke seg med hele vintersesongen.

Bål- og spikkelappen: Alle barna skal lære seg regler for hvordan man opptrer rundt bål, og hvordan tenne et bål. Samt regler for spikking, og grunnleggende spikkeferdigheter. Etter kurs i dette deler vi ut spikke- og bållappen som barna får med seg hjem som bevis på det de kan. Kniver er tilgjengelig på avdeling og kan brukes sammen med voksen etter at spikkelappen er tatt. Vi lager ofte bål, både på tur og på avdeling.

Naturvakt (naturvakt.no): Naturvakt er et aktivitetsprogram for barn, spesielt tilpasset for bruk i barnehager. Gjennom tilrettelagte oppgaver lærer barna om allemannsretten og de får bruke naturen som læringsarena for kunnskap og mestring.