Friluftsliv

Vi ser på naturen som en unik arena for lek og læring, hvor barna møter et rikt mangfold av sanseopplevelser og førstehåndserfaringer.

Sammen med barna drar vi hver uke på korte og lange turer, både spontane og planlagte turer. Vi er ute alle årstider og i all slags vær. Barna gjør seg egne erfaringer med naturen, og forandringene gjennom årstidene innbyr til mange unike sanseopplevelser. 

I nærområdet finnes det mange spennende turplasser med navn som forteller mye om hva slags opplevelser som venter oss. I eventyrskogen vokser bøker på trær. I trollskogen lister man seg rundt for å ikke vekke trollene. Når vi skal til indianerplassen er det «obligatorisk» med indianersminke og fjær på hodet. Barna har også egne referansesteder i området rundt barnehagen. «Bekken», «dragetreet» og «tenkestedet» er eksempel på dette. Barna blir glad i disse stedene og vi tror på at det man er glad i, ønsker man å ta vare på. Vi har fokus på den gode opplevelsen for hvert enkelt barn. Dette krever at de voksne er oppmerksomme og engasjerende. Vi ønsker at veien skal være målet når vi er på tur.

 

 

I naturen rommes hvert barns unike utgangspunkt, der vi i Onkel Tomms Hytte bruker naturen aktivt i vårt pedagogiske arbeid med fokus på utvikling gjennom glede. I friluftslivet er selvstendighetstrenging sentralt. I dette inngår blant annet, bekledning, finne ly, ferdsel i naturen med og uten ski, spikke, kunne bålregler, orientere seg i miljøet og håndtere utforskningsredskaper som lupe. 

«Barna skal komme hjem med røde roser i kinnene og smil fra øre til øre. All undervisning skal være morsom, lystbetont og lærdommen skal komme gjennom lek.» Tomm Murstad sr.

Vi liker å lage mat ute, og bål er ofte et fast innslag på tur. Vi smaker på det naturen kan by oss. Vi ønsker å satse på kortreist/ikke-reist mat. I OTH har vi også fokus på å tilegne oss ulike teknikker og ferdigheter gjennom spikking, saging, snekring og håndtering av bål.

I tillegg drar vi på utflukter utenfor marka. Vi har tidligere vært på klatring i skådalen, båttur til hovedøya og besøk på ulike museum og teater.

Vi har kanoer i barnehagen, som er flittig brukt på vår og høst. Da ser vi på livet i vannet og får kvalitetstid med færre barn.

Barna i Onkel Tomms Hytte får et sertifikat som et synlig bevis på mestring av enkelte basisferdigheter.

- Alle 4 og 5-åringene tar bål- og spikkelappen

- Naturforskedager for 3-åringer

- Vi lærer barna om kildesortering