Årsplan

Årsplanen er barnehagens styringsverktøy sammen med periodeplaner som utarbeides på hver hytte. Årsplanen skal sikre kvalitet på tilbudet som gis, i utviklingen av barnehagen som organisasjon og i arbeidet med kompetanseutvikling i personalgruppen. Planen skal også være utgangspunkt for samarbeid med foreldrene. Barnehagen vil utarbeide detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i Årsplanen. Foreldrene skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid og se en sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene

Årsplanen fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg

 

 Årsplan 2019