Norlandia Onkel Tomms Hytte Frilufts- og idrettsbarnehage

Onkel Tomms Hytte frilufts- og idrettsbarnehage er en del av Norlandia Barnehagene, en internasjonal aktør med barnehager i Norden. Vi er opptatt av kvalitet, og den oppstår i hverdagen! Skapt av oss og opplevd av våre brukere. Barnets beste i sentrum for all utvikling! I våre barnehager møter du dyktige, anerkjennende og engasjerte voksne.

Onkel Tomms Hytte består av tre hytter: Tomms, Elghytta og Vidsyn 500 m.o.h.

Barnehagen har en priviligert beliggenhet ved Øvreseter, som også er inngangen til en av Oslos unike skimarker - Nordmarka. Dermed har vi gode muligheter til å drive friluftsliv og idrett, som også er vårt satsningsområde. Gjennom barnehagehverdagen ønsker vi å vekke og stimulere interessen for friluftsliv og idrett. Vi vil lære barna og trives i naturen, lære å bli kjent med den, samt gi de lyst til å være mye ute året rundt. Idrett, lek og bevegelse er en integrert del av vår  pedagogiske praksis. 

Onkel Tomms Hytte består av tre hytter, med tilsammen 66 barn i alderen 3-5 år, fordelt på 14 ansatte. Vi har full barnehagelærerdekning, og nesten 50 % av vårt personal består av menn. Barnehagen har et trikketilbud fra og til Majorstuen, for alle barna.

Vi i Onkel Tomms Hytte nyter variert og flott turterreng i Nordmarka hver dag. Vår beliggenhet favner naturen, og vi har dermed en helt unik naturlekeplass uten inngjerding. 

"Det vi er glade i, vil vi verne om."

Vi er stolte av å kunne arbeide og drive barnehagen i Tomm Murstad sr. sin "ånd". En viktig faktor i Tomm Murstad sr. sitt arbeid var læring gjennom lek og at den beste lekeplass er naturen selv.