Våre profilbarnehager

Enkelte av våre barnehager har et særskilt fokus på natur, friluftsliv, ski, gårdsbruk eller idrett.

Norlandia natur- / friluftsbarnehager
I Norlandia natur- / friluftsbarnehager skal barna oppleve glede og inspirasjon ved å leke og lære ute i naturen. Barna skal få gode erfaringer med friluftsliv, og oppleve uterommet som en god arena for lek, aktivitet, sosialt samvær, læring og magiske øyeblikk. Barna skal få erfare og lære om fagområdene i Rammeplanen med uteområdet og naturen som den viktigste pedagogisk arena.
Forskning viser at i barnehager som vektlegger friluftsliv har et roligere tempo, konfliktene færre, barna er mindre syke, har bedre konsentrasjon og får en styrket motorikk. Våre barnehager med natur- / friluftsprofil:

Region Nord:
Norlandia Polarreven friluftsbarnehage

Region Nordland:
Norlandia Stordalen friluftsbarnehage
Norlandia Kjeldmyrlia naturbarnehage

Region Oslo:
Norlandia Onkel Tomms hytte
Norlandia Skistua barnehage
Norlandia Voksenkollen friluftsbarnehage

Region Sør / Øst:
Norlandia Valle Gård friluftsbarnehage

Region Vest:
Norlandia Ulven naturbarnehage

 

Ski- og friluftsbarnehage 
I Norlandia ski-og friluftsbarnehage skal barna oppleve glede og inspirasjon ved å leke ute i naturen. Barna skal få gode erfaringer med friluftsliv, og oppleve uterommet som en god arena for lek, aktivitet, sosialt samvær, læring og magiske øyeblikk. Samtidig skal de oppleve barnehagelivet på vinterstid med skilek som bidrar til ny mestring og gode opplevelser. 

Forskning viser at i barnehager som vektlegger friluftsliv har et roligere tempo, konfliktene færre, barna er mindre syke, har bedre konsentrasjon og får en styrket motorikk. Vår barnehage med ski- og friluftsprofil:

Region Oslo:
Norlandia Voksentoppen ski- og friluftsbarnehage

 

Norlandia gårds- og friluftsbarnehage
I Norlandia gårds- og friluftsbarnehage skal barna oppleve glede og inspirasjon ved å leke ute i naturen. Barna skal få gode erfaringer med friluftsliv, og oppleve uterommet som en god arena for lek, aktivitet, sosialt samvær, læring og magiske øyeblikk. Samtidig som de skal få ta del i aktiviteter knyttet til husdyr og matproduksjon. Med dette som utgangspunkt skal barna skal få erfare og lære om fagområdene i Rammeplanen.

Forskning viser at i barnehager som vektlegger friluftsliv har et roligere tempo, konfliktene færre, barna er mindre syke, har bedre konsentrasjon og får en styrket motorikk. Vår barnehage med gårds- og friluftsprofil:

Region Vest:
Norlandia Svanevågen Gårds- og friluftsbarnehage

 

Norlandia idrettsbarnehage
I Norlandia idrettsbarnehager har vi som mål at alle barn skal oppleve bevegelse og idrettsglede hver dag. Gjennom bevegelse og idrett jobber vi med fagområdene i rammeplanen.
Barna skal få kjennskap til ulike former for idrett, både ballaktiviteter, svømming, klatring, yoga, ski også videre. I våre barnehager møter barna voksne som selv er aktive og fungerer som gode rollemodeller. Våre barnehager har enten egen gymsal eller benytter gymsal / aktivitetsarenaer i nærområdet.
Forskning viser at fysiske og motoriske ferdigheter er en viktig inngangsbillett for småbarna i sosial omgang med andre barn. Å mestre kroppen sin gir sosial status og selvtillit, noe som igjen oppmuntrer til mer aktiv lek og bevegelse. Våre barnehager med idrettsprofil:

Region Nord:
Norlandia Marsvegen idrettsbarnehage

Region Sør / Øst:
Norlandia Akrobaten Idrettsbarnehage